Lidmaatschap 2021-2021

Beste speler, ouder of misschien wel nieuw lid,

Eerst en vooral danken wij u voor uw interesse in het lidmaatschap bij onze ijshockeyclub Antwerp Phantoms.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaan we eindelijk onze blije intrede doen in het gloednieuwe Sportcentrum Sportoase Groot
Schijn dat tevens met 2 ijspistes het mooiste en grootste ijsbanencomplex van België huisvest!

Het lidgeld 2021-2022 omvat het volgende:
– Minimaal 3 trainingen per week;
– KBIJF-licentie en verzekering;
– Deelname extra skill trainingen (beslissing bij coaches);
– Deelname wedstrijden (beslissing bij coaches);
– Gebruik wedstrijd jerseys (jeugdreeksen);
– Gratis slijpen van schaatsen.

Achteraan dit document vindt u de tabel met een overzicht van de lidgelden per categorie. Wie
opteert om vroeg in te schrijven, kan nog steeds rekenen op een extra korting.

Tijdig inschrijven
De geplande officiële opening van de nieuwe ijsbaan loopt op schema en wordt verwacht begin
oktober. Wij dringen echter aan om TIJDIG in te schrijven zodat iedereen met zijn licentie in orde is
wanneer de competitie start. Trainingen vangen aan vanaf de openingsdatum van de ijsbaan en
lopen tot mei 2021. Sommige teams zullen reeds begin september oefenwedstrijden spelen. De
spelers die daaraan deelnemen, dienen uiteraard in orde te zijn!

Hoe inschrijven?
Vanaf seizoen 2021-2022 zetten we als club weer een stapje dichter naar professionalisering en gaan
we de administratie verwerken met Assist, software voor sportverenigingen. Gelieve dan ook uw
gegevens in te vullen via deze link. Pas dan kunnen wij uw lidmaatschap verder behandelen.
Ingeschreven leden kunnen zich aanmelden op de site van RBHIF voor het vernieuwen van hun licentie en het downloaden van hun  medisch attest .

Betaling lidgeld
Na inschrijving als lid via Assist krijgt u een uitnodiging via betaalsysteem Mollie om uw lidgeld te
betalen.
Er kan ook nog steeds worden betaald via overschrijving en wel op het volgende rekeningnummer:
BNP PARIBAS – FORTIS IBAN BE29-0014-9785-1364
Vergeet niet NAAM van de SPELER en LEEFTIJDSCATEGORIE/REEKS te vermelden!
Let wel, betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren, dus NIET cash.

Trainingen & wedstrijden
Alle ijstrainingen en thuiswedstrijden gaan door in ijsportencentrum Sportoase Groot Schijn. De
trainingstabel is in principe vrijwel identiek met de vorige seizoenen. We vragen u nog even geduld. Zo gauw wij bevestiging hebben hoort u het van ons en kan u deze ook raadplegen op onze website.

Financiële tegemoetkomingen
Antwerp Phantoms is een inclusieve club die ijshockey voor iedereen promoot. Vandaar dat we een
aantal financiële tegemoetkomingen hebben ingevoerd.

1. Kortingen
Betaal uw lidgeld vóór 15 juli 2021 om te genieten van een aanzienlijke korting, tot 100€!
Gezinnen met meer dan één lid genieten tevens van een extra korting! Het tweede lid van
hetzelfde gezin krijgt een korting van €10, vanaf het derde lid geldt een korting van €25 per
bijkomend lid. Goalies genieten sowieso van een extra korting van €100 op het totale
lidgeld van hun categorie, cf. tabel.

2. Afbetalingsplan
Indien gewenst, kunnen leden uitzonderlijk genieten van een afbetalingsplan, maar dit
enkel na overleg met het bestuursorgaan en volgens strikte afspraken. Neem hiervoor tijdig
contact op met het secretariaat via secretary@phantoms.be.

3. Lidgeld terugverdienen via aanbrengen sponsors?
Vanaf heden bieden wij onze leden een terugverdienmodel aan. 40% van het aangebrachte
sponsorbedrag wordt in mindering gebracht op het door u betaalde lidgeld.(met een maximum
van het te betalen lidgeld).
Ken jij iemand die Antwerp Phantoms wil steunen als sponsor? Stuur dan een berichtje naar
sponsoring@phantoms.be.

TABEL LIDGELDEN SEIZOEN 2021/2022
Schrijf tijdig in en bespaar tot 100€!