ANTWERP

PHANTOMS

AFSPRAKEN OFF-ICE TRAINING SPORTHAL

Beste spelers & ouders, 

Inzake de gezondheid van onze spelers en iedereen die nauw betrokken is bij onze club, zullen we vanaf dinsdag 8 september geen toeschouwers meer toelaten in de sporthal.

Vorige week zijn de off-ice trainingen in de sporthal gestart. Het was voor iedereen wat zoeken, maar ondertussen heeft iedereen zijn weg gevonden.

De belangrijkste regels inzake COVID-19 zijn zeker door iedereen gekend, maar gezien het belang van een goede opvolging, ook voor ons als team, zetten we een aantal richtlijnen op punt.

Momenteel bevinden we ons in code geel. Hierbij wordt uitdrukkelijk gevraagd om:

  1. met zo weinig mogelijk mensen samen te sporten;
  2. om outdoor sporten zoveel mogelijk voorrang te geven op indoor sporten;
  3. zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt;
  4. gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken;
  5. om geen sportactiviteiten bij te wonen als toeschouwer, tenzij waar dit expliciet is toegelaten volgens het geldende protocol of waar dat nodig is om bv. jonge kinderen of mensen met een beperking te begeleiden.

Naast deze richtlijnen, is het verplicht om voor elke aanwezige persoon een logboek bij te houden.

Om deze maatregelen praktisch te vertalen naar onze off-ice training kunnen vanaf dinsdag 8 september de kinderen opnieuw afgezet en opgehaald worden aan de sporthal en worden de ouders NIET meer toegelaten.

Voorlopig geldt dat in alle openbare gebouwen een mondmasker wordt gedragen. Concreet betekent dit dat alle spelers (12+) een mondmasker dragen tot aan het speelveld (incl. kleedkamer) aangezien wij stedelijke infrastructuur huren. Tijdens het sporten is er geen mondmaskerplicht.

Inzake de droogtrainingen inde sporthal geldt de volgende regel. Teneinde ervoor te zorgen dat de teams elkaar niet kruisen, eindigt de droogtraining van de 1ste groep vijf minuten vroeger en start die van de 2de groep 5 minuten later. Spelers ouder dan 12 dienen in de gang naar de sporthall een mondmasker te dragen. Ouders wachten dus buiten.

Inzake de verplichte registratie (contact tracing) is het belangrijk om jullie aan- of afwezigheid tijdig en correct in Teamer aan te duiden.  Ook onze coaches baseren zich hierop om de trainingen voor te bereiden.

Het clubbestuur