ANTWERP

PHANTOMS

Antwerp Phantoms zet doelstellingen om lat op langere termijn hoger te leggen

In deze vreemde tijden van de Corona-crisis ligt het dagelijkse leven misschien een beetje stil. Wat momenteel helemaal stilligt, is de sportsector, vermits alle sportinfrastructuur momenteel op slot en grendel zit. Ook ijsbaan Ruggeveld, thuishaven van Antwerp Phantoms, werd om die redenen reeds vroeger gesloten voor het zomerreces. Kortom, het ijshockeyseizoen eindigt vroegtijdig en in mineur. Het clubbestuur van Antwerp Phantoms zit echter niet stil en startte ondertussen reeds met de planning van het nieuwe seizoen 2020/2021.

We kunnen moeilijk stellen dat het afgelopen seizoen een sportief succes was voor het Antwerpse BeNeLiga-team. Vermits het vertrek van een reeks sterkhouders en de aanzienlijke verjonging van het eliteteam met de intrede van enkele zeer talentvolle jongeren, werd het snel duidelijk dat het geen gemakkelijke taak zou worden om zich als team sportief op het hoogste niveau te manifesteren, laat staan prijzen te pakken. Het werd dan ook een harde leerschool.

Hoogste nationale competitie

Vandaar ook dat het clubbestuur, samen in nauw overleg met de sporttechnische staff, heeft beslist dat het eliteteam tijdens het komende seizoen 2020/2021 bijgevolg zal aantreden in de hoogste nationale afdeling, met name de Belgische Divisie 1 en voorlopig niet in de BeNeLiga.

“Dit is een weloverwogen beslissing,” stelt coach Gert Peeters. “Met te starten in Divisie 1, maken we evenwel reeds een keuze voor de toekomst om terug aansluiting te vinden met de grensoverschrijdende competitie. We gaan nog meer inzetten op de jeugd. Ik merkte dat de U19-spelers die dit jaar hun debuut maakten in de BeNeLiga niet evolueren zoals het hoort afgaand op hun potentieel. Als Bondscoach van het nationale team U20 heb ik dat tevens gemerkt op het WK. Alle geselecteerde spelers presteerden wel op niveau, maar durfden weinig of geen creativiteit aan de dag leggen op het ijs. In de BeNeLiga spelen ze vaak samen met oudere spelers en volgen ze die. En dat lukt wel. Echter, zelf een leidersrol opnemen als spelmaker is daar vaak niet bij. Voor de talentvolle spelers van Phantoms is de stap naar de Belgische Divisie 1 dan ook de perfecte leerschool om naast vaardigheden ook leiderschap te ontwikkelen.”

Ambitie blijft

De ambitie van Antwerp Phantoms blijft evenwel zo snel mogelijk terug te keren naar het hogere niveau van de BeNeLiga. “Wanneer het nieuwe ijsbanencomplex er staat (aanvang seizoen 2021/2022), hopen we terug de stap te kunnen zetten”, aldus Voorzitter Jan Pasmans. “In 2022 vieren we als club trouwens ons 50-jarig jubileum, dat zou dan ook een mooie terugkeer zijn.”

Voor het clubbestuur en vooral de sporttechnische staff is het alvast bittere ernst inzake voorbereidingen. “Het nieuwe seizoen start in mei of zodra de Corona-crisis dit weer toelaat,” stelt Patrick Van Noten, assistant-coach van het eliteteam. “De ganse omkadering van het team blijft onveranderd. Kiné, medic, equipment managers … Het is niet omdat we volgend seizoen in Divisie 1 spelen dat we gaan afbouwen, integendeel. We willen dit jeugdige team zo goed mogelijk begeleiden naar een hoger niveau. Het potentieel is er sowieso. Het moet alleen nog verder worden ontwikkeld.”

Trouw aan de club

Het merendeel van de spelers blijft dan ook de club trouw. “De afgelopen weken hadden we individuele gesprekken met alle BeNe-spelers. Iedereen was het ermee eens dat ondanks de tegenvallende sportieve resultaten, de sfeer binnen de spelersgroep te allen tijde optimaal bleef, zowel in de kleedkamer als tijdens de trainingen. De weinige afmeldingen waren enkel blessure-, school-, of werkgerelateerd,” aldus Van Noten.

Een grote opsteker is het feit dat doelman Neil Bruyninckx reeds heeft bevestigd te blijven. De goalie leverde afgelopen seizoen puik werk en hield Phantoms vaak recht in moeilijke wedstrijden tegen zware tegenstanders. “Neil is onze ruggengraat op het ijs. Met een jeugdig team heb je een ervaren goalie nodig. Neil bezit die capaciteiten. Wat hij dit seizoen in zijn doel heeft laten zien, was soms pure magie. Hij is de rots waarop we ons team gaan bouwen,” vindt de assistant-coach.

Topsport & Recreatie

Gert Peeters zal naast het coachen van het Eliteteam in Divisie 1 ook de jeugdreeksen U16 en U19 technisch begeleiden. “Vanaf U16 wordt het reeds duidelijk wat de ambities van een speler zijn. We gaan tevens spelers sneller aanspreken op hun mogelijkheden. We moeten evenwel het beste niveau van onze jeugd naar boven halen. Merken we dat er bij spelers de ambities ontbreken om dat hoogste niveau te halen, blijft iedereen evenwel welkom, maar dan bieden wij als club aan die spelers recreatief ijshockey aan. We gaan niemand wegsturen. We zijn immers een inclusieve club. We gaan bijgevolg wel op twee niveaus werken: topsport en recreatieve sport. En dat kan beide in competitievorm. Alleen zal de intensiteit en het commitment verschillen.” 

Spelers die zich in dat topsportprofiel herkennen, kunnen steeds contact nemen met de club. “Zoals reeds vermeld, kiezen we volgend seizoen opnieuw resoluut voor de ontwikkeling van onze talentvolle jeugdspelers. Neemt niet weg dat beloftevolle jonge spelers van elders die momenteel op hun honger blijven zitten omdat ze te weinig ijstijd krijgen, misschien wel sneller evolueren op het Antwerpse ijs. We gaan sowieso drie keer per week on-ice trainen en zullen zeker het off-ice gedeelte niet verwaarlozen,” aldus nog de Bench Boss van het eliteteam.

Oud-elitespeler Jeroen Van de Velde, die afgelopen seizoen inviel om U19 te coachen, keert terug als coach van U14, een reeks die hij reeds enkele seizoenen voorheen steeds coachte. Hij zal tevens de coördinatie blijven waarnemen van alle lagere jeugdreeksen tot en met U14. Ondertussen staan reeds een reeks gesprekken gepland met de andere (jeugd)coaches en de teammanagers, maar met de Corona-crisis staan deze gesprekken begrijpelijk even ‘on hold’.

G-sport para-ijshockey

Antwerp Phantoms is de enige Vlaamse ijshockeyclub met een sledge hockey team. Ook deze werking wordt onverdroten verdergezet. In drie jaar tijd is het team zowel in kwantiteit als kwaliteit verder gegroeid. De club blijft dan ook verder inzetten op deze G-sporttak en kijkt verder naar de mogelijkheden om meer jeugdspelers erbij te betrekken.

Initiatie

Ook op de wekelijkse initiatiesessies blijft de club inzetten. “De initiatie blijft een belangrijk instroominstrument voor onze club, vooral dan als kennismakingsmoment,” aldus Voorzitter Jan Pasmans. “Afgelopen seizoen was dit een succes. Onze club is verder blijven groeien inzake ledenaantallen, ongeacht de moeilijkere situatie door de tijdelijke infrastructuur waarin we ons bevinden. Eenmaal in de nieuwe accommodatie gaat onze initiatie ongetwijfeld nog een aanzienlijke boost krijgen.”

Infrastructuur

Tijdens seizoen 2020/2021 zal nog steeds gebruik worden gemaakt van de tijdelijke infrastructuur. De tent van de tijdelijke ijspiste wordt evenwel herbekeken teneinde de sluiting bij stormweer te voorkomen. De staddiensten zullen tevens verder met Ice World overleggen om de tijdelijke ijsinfrastructuur verder te optimaliseren voor het nieuwe seizoen. “Ik wens dan ook nog uitdrukkelijk de schepenen van sport alsook het personeel van Stad Antwerpen en District Deurne te bedanken voor de uitstekende samenwerking. Dankzij hen kunnen de ijssportclubs blijven sporten in de overgangsperiode naar het nieuwe ijsbanencomplex,” aldus nog Voorzitter Pasmans.