ANTWERP

PHANTOMS

Off-ice trainingen volgens de bijkomende coronamaatregelen
in de provincie Antwerpen

Zoals jullie reeds weten, gelden er sinds woensdag 29 juli jl. nieuwe en strengere richtlijnen inzake het Coronavirus. Ook voor sporters, sportclubs en medewerkers in de sportinfrastructuur zijn er aangepaste maatregelen.

Preventief hebben we daarom de afgelopen week even alle clubactiviteiten opgeschort. Nu er meer duidelijkheid is, overlopen we de maatregelen en zullen de off-ice activiteiten vanaf volgende week (DIN 4 augustus) worden hervat. Hierna lees je de richtlijnen van provincie en Stad Antwerpen. We geven ze graag mee ter algemene info. Daarna lees je wat specifiek voor onze leden geldt.

Strengere richtlijnen provincie & stad

We sommen de geldende richtlijnen van Provincie Antwerpen en Sporting A hieronder even op. Deze richtlijnen gelden alvast voor de volgende 4 weken (tot en met 26 augustus).

1.    Mondmaskers
Het is voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar domein en publiek toegankelijk domein en alle situaties waar 1,5 m niet kan gerespecteerd worden. Plan je een bezoek aan de stedelijke sportinfrastructuur, zowel indoor als outdoor, dan is het dragen van een mondmasker dus verplicht. Dit geldt trouwens ook voor het personeel in de sportinfrastructuur.

Hierbij gelden slechts enkele uitzonderingen om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen:
• Lesgevers/trainers hebben mondmaskerplicht, behalve tijdens het les-/traininggeven zelf en als er voldoende afstand gegarandeerd kan worden, zodat zij hun opdracht ter dege kunnen vervullen. Vòòr en na de les/training dragen de lesgevers wel een mondmasker.
• Voor sporters die komen sporten is het dragen van een mondmasker tijdens het beoefenen van hun sport niet verplicht, op voorwaarde dat de sociale afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt. Dit geldt voor de outdoor atletiekpistes, zwembaden en sporthallen.
• Neem je eigen mondmasker mee, want zonder mondmasker zal je de toegang tot onze sportinfrastructuur ontzegd worden.

2.    Alleen contactloos sporten is toegestaan voor sporters > 18 jaar
Sporten met meer dan tien meerderjarige personen is verboden. Individueel (maximaal met 10 personen) kunnen mensen in openlucht of indoor sporten. Altijd rekening houdend met de voorwaarden rond de sociale afstandsregel van 1,5m. Voor jeugdsporten blijven de geldende protocollen onverminderd van kracht.

3.    Individuele contactsporten (oa. gevechtssporten) worden verboden voor iedereen 
Het gaat om sporttakken zoals onder andere: Aikido, Amerikaans worstelen, American Kenpo, boksen, Braziliaans jiujitsu, capoeira, Daito Ryu Aiki Jujutsu, eskrima, freefight, hankido, hankumdo, hapkido, jiujitsu, judo, kajukenbo, karate, kempo, kendo, kenjutsu, kenpo, kickboksen, krav maga, kungfu, mixed martial arts, muay Thai, ninjutsu, nunchaku-do, pencak silat, schermen, Shaolin, sumoworstelen, taekwondo, tai chi, tai-jutsu, Tang Soo Do, thaiboksen, Wing Chun, worstelen, …

4.    Een maximum van 50 personen < 12 jaar mag de volgende activiteiten bijwonen:
• de activiteiten in georganiseerd verband (bv. trainingen), in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
• de zomerkampen en -stages met naleving van de richtlijnen.

5.    Contactonderzoek in sportinfrastructuur:
Er wordt voor alle sportactiviteiten bij aankomst/vertrek aan de sportinfrastructuur een individuele registratie bijgehouden van de deelnemers die gedurende 4 weken wordt bijgehouden, zodat contact tracing mogelijk is. Ook clubs houden deze gegevens bij zoals bepaald in de richtlijnen van de stad Antwerpen, gedurende 4 weken. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze worden vernietigd na 4 weken en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

6.   Cafetaria’s sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies:
In alle cafés en horecazaken en dus ook alle cafetaria’s van de stedelijke sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies, moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. In restaurants en cafés en cafetaria’s wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

7.    Avondklok:
Er geldt een avondklok tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23 uur, dus ook de cafetaria’s van onze stedelijke sportinfrastructuur en stedelijke sportconcessies. Ook de sportinfrastructuur sluit ten laatste om 23 uur, zodat iedereen tijdig naar huis kan. Alle clubs die beschikken over een sleutelcontract, dienen hun leden hiervan op de hoogte te stellen en de nodige maatregelen te treffen.

8.    Evenementen en feesten: 
Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden. Dit geldt tevens voor sportevenementen.

Concreet voor Phantoms

Alle off-ice trainingen kunnen dus opnieuw doorgaan op de site van de tijdelijke ijspiste met deze beperking: tot de leeftijd van 18 jaar, m.a.w. alle reeksen tot en met U19. Alle volwassenenreeksen waartoe spelers ouder dan 18 behoren (DIV1 en lager) kunnen dus NIET deelnemen en dienen bijgevolg momenteel de individuele voorbereidingsschema’s te volgen om zich voor te bereiden op het nieuw seizoen.
Inzake ijstrainingen, evalueren we de situatie verder. Momenteel zijn teamsporten voor 18+ verboden. In principe kan dus iedereen die U19 is het ijs op. Vandaar de annulering van de Summer Ice Hockey in Mechelen. Indien er trainingen zullen worden georganiseerd, zullen dit trainingen zijn die focussen op individuele vaardigheden en dus geen team play.
Planning
U8-U10: DIN & DON 19h00-20h00 – Nico Vermeerbergen
U12-U14: DIN & DON 19h00-20h00 – Jeroen Van de Velde
U16-U19: DIN & DON 20h00-21h30 – Gert Peeters
Ons clubhuis blijft evenwel gesloten. Ouders die op hun kids wachten, dienen een mondmasker te dragen en de social distance regel te respecteren.

Al deze maatregelen hebben als doel de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Laten we er SAMEN voor zorgen dat we in september/oktober onze on-ice activiteiten kunnen aanvangen!