Sport en de Corona-crisis:
Heropstart sportsector in fase 1 vanaf 4 mei

 

THUIS – Vanaf vandaag, maandag 4 mei, belandt de sportsector in heropstartfase 1. Een beslissing van de nationale Veiligheidsraad genomen op vrijdag 24 april jl. We overlopen hierna wat wordt toegestaan en wat niet.

Fysieke activiteit

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak +2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s blijft echter nog steeds verboden.

Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … deze opsomming is niet limitatief.

Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht. Volgende beslissingen regelen de randvoorwaarden die het beoefenen van sportactiviteiten terug mogelijk moeten maken.

Inzake toegestane verplaatsingen

Het verplaatsen naar een sportinfrastructuur lijkt ons een essentiële verplaatsing om een toegelaten activiteit te kunnen uitoefenen. Hierover is echter nog geen expliciete uitspraak gebeurd. VSF vraagt hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.

Inzake openstellen sportinfrastructuur

Toegelaten voor outdoor infrastructuur, zodat activiteiten uit fase 1a kunnen beoefend worden.

Inzake openstellen kantines (horeca)

Blijft tot nader order verboden (zie mogelijkheid van ten vroegste 8 juni, maar wordt nog bestudeerd).

Inzake openstellen kleedkamers en sanitair

Douches en kleedkamers dienen gesloten blijven.

In toelichting Wilmes werd niet expliciet gesteld dat toiletten moeten gesloten blijven. Vanuit het waarborgen van hygiëne (o.a. handen wassen) lijkt het dan ook noodzakelijk om deze open te houden, maar met noodzakelijke extra maatregelen op grond van hygiëne. VSF vraagt hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.

Klankbordgroep

In Vlaanderen is er een Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector opgericht, bestaande uit volgende organisaties:

  • Sport Vlaanderen;
  • De VlaamseSportfederatie vzw;
  • Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw;
  • Gezond Sport Vlaanderen vzw;
  • De Vereniging voor Sport en Keuringsartsen;
  • De Fitnesorganisatie vzw.

Zij hebben een advies opgesteld met begeleidende informatie voor sportorganisaties en lokale besturen in de doorvertaling van de federale beslissingen op hun specifieke context. Het volledige advies kan je hier nalezen.

De sportfederaties gaan nu aan de slag om de beslissing van de nationale Veiligheidsraad en het advies van de Klankbordgroep te vertalen naar hun specifieke sport. De verschillende richtlijnen kan je hier raadplegen.

(Bron: Vlaamse Sportfederatie)